Лого Мото
 Начало | International | Български | За нас | Адреси
Вход / Регистрация | Поръчка (Нищо още не сте поръчали)  
Категории
Измервателна апаратура
Инструменти
Пасивни компоненти
Активни компоненти
Системи за запояване
Корпуси за електронни устройства
Комутиращи елементи и съединители
TV
Китове
Книги и списания
Компютърна мултимедия
Програматори
Производство Електронивест
Развойни системи
Сириус продукти
Металдетектори
Индикаторни елементи
Електронни устройства
GPS
Слънчеви системи
Адаптери, акумулатори и батерии
Други
Вашата кошница
Нищо още не сте поръчали
Сертификат
Официален представител на
Промоции от Navigon
Автомобилен навигатор Navigon 70 Premium EU-43 f.EE

Гореща оферта
Код : 606507
450,00лв.  Продажна цена: 399,00лв с ДДС.
Автомобилен навигатор Navigon 40 Premium EU-43

Гореща оферта
Код : 660504
389,00лв.  Продажна цена: 319,00лв с ДДС.
 
Автомобилен навигатор Navigon 40 Plus EU-43

Гореща оферта
Код : 660503
289,00лв.  Продажна цена: 259,00лв с ДДС.
 
Автомобилен навигатор Navigon 40 Premium Live EU-43

Гореща оферта
Код : 660505
489,00лв.  Продажна цена: 299,00лв с ДДС.
 
Вашият профил

Общи условия

1.a. Всички постановки съдържащи се в настоящите условия на сътрудничество се отнасят до всички договори сключени между клиентите и Електронинвест ООД. Те могат да бъдат променяни единствено на основание на индивидуални писмени договорености подписани от упълномощени служители на клиента и Електронинвест.

1.б. Навсякъде, където в условията на сътрудничество се говори за каталог, следва да се разбира печатно издание (хартиен носител), диск CD, дискети, страници в интернет, реклами и информации в пресата, диплянки, а също така всякакви други начини за публично представяне на офертите на нашата фирма.

1.в. Задължителен текст за условията на сътрудничество е вариантът на български език. Другите езикови варианти служат само за информативни цели.

2.a. Офертата и цените в каталога, на диск CD и на страниците в интернет представляват единствено покана за преговори, но не представляват проформа.

2.б. Цените представени в каталога и диска CD и в други оферти трябва да се възприемат като ориентировъчни. Задължителна при продажбите е цената, която е публикувана на страниците в интернет с адрес www.electroninvest.com в деня на изпращане на стоката или цената договорена писмено с упълномощен служител на Електронинвест.

2.в. Предварително заплащане: задължителна е цената от проформа фактурата.

2.г. Цените на нашите оферти са представени в BGN, CZK, DKK, EUR, HUF, RON, TRY, PLN, GBP, RUB, CHF, USD. Молим винаги да се проверява дали в дадената оферта цената включва данък ДДС. Цените никога не включват транспортните и митническите разходи към клиента. Това са цени от склада в София.

3.a. Електронинвест приема поръчки представени по телефон, с писмо, факс, електронна поща, лично и чрез нашата система за продажби electroninvest.eu

3.б. Стоките могат да бъдат поръчвани само в количества съответстващи на кратността посочена за всеки продукт (ако не е посочена кратност, по подразбиране се приема 1) и не по-малко от най-малкото количество в таблицата с цените.

3.в. По желание на клиента изпращаме потвърждение на заявените поръчки.

4.a. Разходите за доставяне се поемат от Клиента, ако не е посочено друго в отделен договор между Клиента и Електронинвест.

4.б. Размерът на разходите за доставяне зависи от теглото на пакета и местонаправлението, за което е предназначена.

4.в. Транспортните разходи се добавят до поръчката и се фактурират към първата пратка съдържаща поръчаната стока от дадената заявка. Ако теглото на пакета не се вмества в целокупната сума за дадена страна (или няма определена такава целокупна сума), разходите за транспорт се определят от Отдела за Експорт и се фактурират пропорционално до големината на следващите пратки.

4.г. Таблицата с разходите и времето за доставяне се намират на страниците www.electroninvest.com в лентата „как да купувам”.

4.д. Електронинвест решава за избор на спедитор, освен ако на основание на индивидуални договори между Клиента и Електронинвест не е поставено друго.

5.a. Клиентите от страни в Европейския съюз, молим да предоставят своя номер за ДДС с цел извършване на покупка с ДДС. Това ще позволи да се извърши вътрешно съюзна доставка с нулева ставка на ДДС. Ако не получим от Вас потвърждаване на този номер, а също така потвърждение за получената стока, ще бъдем принудени да представим фактура с включен данък ДДС действащ в България, който сега е 20%.

5.б. Клиентите имащи седалище извън Европейския съюз получават заедно със стоката фактура и митнически документ EAD съдържащ уникален номер MRN. Този код трябва да се посочи на границата на ЕС. Ако стоката не напусне границите на Европейския съюз в продължение на 30 дни от датата на издаване на документа EAD или ако преминаването на границата не бъде потвърдено от Митническите органи, ще бъдете обложени с ДДС в размер на 20%.

6.a. Електронинвест издава документ за продажба за всяка извършена транзакция. Това винаги е фактура с ДДС, но в зависимост от вида на Клиента и транзакцията, фактурите с ДДС могат да бъдат следните типове:

6.a.1. Фактура с ДДС нето т.е. съдържаща цени и стойности на стоката нето (необложени с данък). Данъкът в нея се изчислява като произведение на стойността и размера на данъка. Този тип фактура получават Клиенти, които са ни представили документи за извършване на стопанска дейност или представляват юридически лица.

6.a.2. Фактура с ДДС бруто т.е. съдържаща цените и стойностите на на стоките с включен ДДС. Този тип фактури получават всички индивидуални Клиенти или Клиенти, които не са ни изпратили съответните документи за извършване на стопанска дейност или представляват юридически лица.

6.б. Фактурите могат да бъдат издавани в BGN, EUR или USD.

7.a. Електронинвест приема заплащане извършвано по следните начини: наложен платеж при получаване на пратката (само за определени страни), банков превод, заплащане в брой или чрез банкови карти и електронен превод. Списъкът за достъпните начини за заплащане за дадена страна се намира на www.electroninvest.com в лентата „как да купувам”.

7.б. Клиентът има възможност да договаря условията за заплащане. С цел съгласуване на условията на заплащане молим да се свържете с Електронинвест.

7.в. Получаването на отсрочка на срока за заплащане изисква изпращане на актуални документи за регистрация на фирмата (или други искани документи) и одобрени от Счетоводния Отдел на Електронинвест.

7.г. Електронинвест си запазва правото да начислява наказателна лихва за неуредени в срок задължения на Клиента.

7.д. Електронинвест си запазва правото да откаже приемането на поръчка, задържане на изпълнението на поръчката или изпращане на поръчаната стока, ако Клиентът забавя заплащането или неговото правно или финансово състояние може да предизвика проблеми със заплащането в бъдеще.

7.е. Клиентите от някои страни в Европейския съюз имат възможност да извършват заплащане в нашите банкови сметки в тези страни без допълнителни такси за извършване на международни преводи. Списъкът на страните се намира на www.electroninvest.com в лентата „как да купувам”.

8.a. Всички забележки отнасящи се до качеството на продаваните от нас продукти, начините за обслужване и несъответствия между фактическото състояние и фактурата, молим да заявявате в писмена форма до Отдел за Експорт на Електронинвест: electron@interbgc.com.

8.б. Връщането на дефектни и грешно доставени стоки, молим да извършвате само чрез пратки без наложен платеж и след получаване на съгласие от служител на Отдела за Експорт на Електронинвест.

8.в. Основание за извършване на връщането може за бъде също доставка от фирмата Електронинвест на продукти със значително различни параметри от тези, които са описани в каталога.

8.г. След получаване на пратката с върнатата стока, изследваме основателността на рекламацията. В случай на нейното признаване възможно е връщане на парите, компенсация със следващата ce сума или замяна със стока без дефекти.

8.д. Рекламацията трябва да съдържа точно описание на причините и копие на документа за закупуване.

8.е. Рекламации за количество могат да бъдат заявени не по-късно от 7 работни дни от получаване на пратката.

8.ж. Ако пратката е получена от Вас в състояние показващо механично повреждане по време на транспорта, трябва в присъствието на куриера да извършите проверка и да напишете протокол описващ повредите. Такъв протокол подписан от превозвача представлява основание за рекламация.

8.з. Отговорността на Електронинвест при доставяне на дефектни продукти е ограничена до замяна на стоката или възстановяване на заплатената сума.

8.и. Клиенти, които не осъществяват стопанска дейност и според задължителните правила са потребители, имат право на връщане на стоката в срок от 10 дни без никакви допълнителни заплащания и посочване на причините за връщане. Върнатата стока не може да има никакви следи от използване или повреждане и трябва да бъде върната в оригиналната опаковка заедно с комплекта инструкции и документите за придобиване.

9.a. Фирма Електронинвест не носи отговорност за щети възникнали в резултат на неспазване на срока за доставка, доставка на продукти с различни от описаните в каталога параметри или в офертата в интернет, недоставяне на продукта или промяна на цената. Особено не сме отговорни за прекъсване в продукцията, загуба на печалба или загуби за посредничество получени в резултат на недоставяне на съответната стока в посочения срок. Посочените ограничения не се отнасят за ситуации, когато за доставката на дадена стока е сключен отделен писмен договор между Електронинвест и Клиента, в който са прецизирани условията за доставка и отговорностите за тяхното неспазване.

9.б. Електронинвест не носи отговорност за ефекти от доставените продукти при използване несъответстващо на тяхното предназначение.

9.в. Електронинвест не носи отговорност за грешки получени по време на отпечатване на каталога и грешки в приложената техническа документация в интернет.

9.г. Запазваме си също така възможността за доставка на стоки с други параметри от тези включени в каталога и затова след получаване от нас на стоката молим за проверка дали неговите параметри не се отклоняват от Вашите изисквания. Параметрите и описанието на предлаганите продукти са само ориентировъчни и не могат да бъдат основание за искане на обезщетения. На страната на купувача е грижата за правилно използване и употреба.

За контакти

е-майл:
electron@interbgc.com

Телефони:
(02)471 6969
(02)471 1551
(02)983 1551
(02)983 5314
(02)981 5928

Промоции
Безплатна доставка за поръчки над €1000 и под 15кг. в рамките на Европейския съюз!
Спектрален анализатор AT5010D 0.15-1050Mhz

Гореща оферта
Код : 330193

3477.41лв.  Продажна цена: 3250.00лв c ДДС
Захранващ блок PPS3205T-3S

Гореща оферта
Код : 330195

1057.32лв.  Продажна цена: 899.00лв с ДДС.
Цифров цветен осцилоскоп GDS-820C 150MHz Instek

Гореща оферта
Код : 330149
Честотна лента: 2 х 150MHz
2334,44лв.  Продажна цена: 2099,лв с ДДС.
Цифров осцилоскоп MSO5022S Owon 25Mhz

Гореща оферта
Код : 330239
Честотна лента: 25MHz
Еквивалентна честота...
1243,20лв.  Продажна цена: 1099,00лв с ДДС.
Осцилоскоп GDS-810C 100MHz Instek

Гореща оферта
Код : 130161
Честотна лента: 2 х 100MHz
Цветен LCD...
2115,77лв.  Продажна цена: 1899,00лв с ДДС.
Осцилоскоп PDS 7102 Owon

Гореща оферта
Код : 330503
Честотна лента: 100MHz
Честота на...
1402,09лв.  Продажна цена: 1299,00лв с ДДС.
 
  Powered by IXXO Cart ecommerce